Klemensker

Klemensker Kirke er den store kirke med aktiviteter for hele familien, lige fra babysalmesang over minikonfirmand og konfirmandklub og til ældremøder. 

Vi har borde og bænke til børn og lidt stille leg nede bag i kirken.

Vi har også forløb med meditative gudstjenester og smågrupper, og du er velkommen til at kontakten præsten, hvis du ønsker at deltage. Vi glæder os til at se dig i Klemensker Kirke

Rø kirke

Rø kirke er den lille idylliske landsbykirke, som er rammen om gudstjenesterne og enkelte andre aktiviteter, som fx den månedlige kaffe- og sangeftermiddag i Rø medborgerhus efter gudstjenesten, De 9 læsninger til jul, påskemåltidet og den årlige pilgrimsvandring.

Der er plads til børn og lidt stille leg nede bag i kirken.


Vi glæder os til at se dig i Rø kirke!