Så englene synger

Forestil dig et kirkerum med babyer og unge kvinder. Hvordan lyder der? Forestil dig så, at der er helt ro. Og så begynder et orgel eller klaver at spille ”Sov sødt, barnlille” og en række kvindestemmer falder ind.

Sov sødt, barnlille!

Lig rolig og stille,

så sødelig sov

som fuglen i skov,

som blomsterne blunde i enge!

Gud Fader har sagt:

Stå, engle, på vagt,

hvor mine de små er i senge!

Vi er til babysalmesang i Klemensker Kirke og det er dejligt, beroligende og livsbekræftende. Salmerne og kirkerummets ro smitter af på både børn og mødre, og babyerne ser ud til at nyde musikken og deres mors stemme. Nogle sidder roligt på mors trygge arm, mens andre kravler rundt imellem hinanden i deres sparkedragter.

Vi starter hold op efter behov.

Kontakt vores organist Ann Kristin Arentzen på akarentzen@gmail.com eller tlf.: 2818 1557