Du er her: 

Informationsmøde om

Valg til menighedsrådet

tirsdag den 12. maj kl. 19.00 i Sct. Klemens Kirke

Den Danske Folkekirke er demokratisk styret, også lokalt. Hvert fjerde år vælger folkekirkemedlemmerne i hvert sogn et menighedsråd til at varetage den lokale kirkes liv og vækst. Det omfatter personaleansvar, vedligeholdelse af bygninger, pasning af kirkegården, afholdelse af gudstjenester og kirkelige handlinger samt andre kirkelige aktiviteter og arrangementer. Menighedsrådenes personaleansvar omfatter ikke præsterne, der er ansat direkte af Kirkeministeriet, men det er menighedsrådet der foretager indstilling om hvem man ønsker som præst.

I Klemensker og Rø har vi et fælles menighedsråd for de to sogne, bestående af 9 valgte medlemmer – 6 fra Klemensker og 3 fra Rø. Som i alle andre sogne er præsten desuden født medlem, og en repræsentant for det øvrige personale deltager uden stemmeret. Klemensker-Rø menighedsråd mødes normalt cirka 6 gange om året, dog oftere i særlige situationer (som fx da der i 2019 skulle ansættes ny præst).

Hidtil har menighedsrådsvalg i princippet skullet afholdes efter omtrent samme regler som kommunalvalg, men eftersom der de sidste mange år i langt de fleste sogne kun er blevet indleveret én kandidatliste, og afstemningen derfor er bortfaldet, er loven nu blevet ændret, så menighedsrådet i stedet skal vælges ved en såkaldt valgforsamling, der i sin form minder om en forenings generalforsamling. (Det er dog muligt at udløse et afstemningsvalg ved efterfølgende at indlevere en kandidatliste inden for en fastsat tidsfrist). Valgforsamlingerne finder overalt i landet sted tirsdag den 15. september.

Det kan hurtigt blive den 15. september, og derfor afholdes der allerede nu i maj måned orienteringsmøde om valget. Ved orienteringsmødet vil den siddende menighedsrådsformand orientere om rådets arbejde i det forløbne år, og valgformanden vil fortælle om proceduren for opstilling af kandidater. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål. Vi opfordrer alle der har interesse for det lokale kirkelige liv til at deltage i såvel informationsmødet i maj som valgforsamlingen i september!

Vel mødt tirsdag den 12. maj kl. 19.00!

 

 


 

Nedenfor svarer tre af de nuværende menighedsrådsmedlemmer på hvorfor de valgte at stille op til menighedsrådet, om der er noget der har overrasket dem ved arbejdet, og hvad der er det bedste ved at være med i menighedsrådet.

 

Svend Erik Espersen

Jeg var/er kirkeværge. Og blev spurgt om at stille op som suppleant. Da der var et medlem som stoppede på grund af flytning til andet sogn, så kom jeg ind som medlem af menighedsrådet og har været medlem i adskillige år. Når jeg valgte at gå ind i menighedsrådsarbejdet, var det på grund af min holdning til, at det er Guds ord der bliver forkyndt rent og sandt, og som der står i ApG 4,12: Der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved, navnet Jesus.

 

Om der er noget der har overrasket mig ved menighedsrådsarbejdet, egentlig ikke, men jeg må bare erkende at økonomien sætter sine begrænsninger for større aktiviteter i vore kirker Klemensker/Rø.

 

Det bedste ved at sidde i menighedsrådet er, at vi har det godt sammen, vi kan tale om alt, hvad der rører sig vedrørende vore kirker. Der kan være ting vi diskuterer og det er helt fint. 

Det kan varmt anbefales at gå ind i menighedsrådsarbejdet!

 

Heine Laursen

Jeg blev opfordret til at stille op som suppleant, og jeg blev valgt. Ja, så har jeg deltaget i møderne siden, for der gik ikke længe, før der var en ledig plads i rådet. Jeg havde ikke gjort mig de store overvejelser om opgaven på forhånd, men vi som familie kom fast i kirken, og havde kirken som vores menighed. Børn og børnekirke betød specielt meget i starten, da mine 3 børn havde glæde af børnekirken. Jeg er selv personlig kristen, og ville endelig gerne være med til at skabe gode og trygge rammer for Sct. Klemens Kirke, dem der kommer der og for kirkens ansatte.
Det er vigtigt for mig, at alle som kommer eller som har lyst at komme, føler sig hjemme i kirken.

 

Det har overrasket mig, at der er så meget praktisk der skal diskuteres/ besluttes i menighedsrådet. Men det er en del af opgaven, og det er med til at skabe gode rammer i menigheden/ kirken.

Hvad er det bedste ved at sidde i menighedsrådet?
- Det at være med i beslutningerne, være med til at igangsætte forskellige ting og arrangementer i kirken. 
- Se de forskellige frivillige, som gør en hel masse for kirken. Lige fra praktisk hjælp, børnekirke, besøgstjeneste osv. osv. giver mig energi til arbejdet i menighedsrådet.
- Det at vi alle kan hjælpes ad, løfte i flok er dejligt. Tak til alle som gør noget for Klemensker og Rø Kirker!
- Være med til fortsat skabe en lav tærskel i døren, så alle kan være med og føle sig velkomne. 
- Være med til at lave rytmisk lovsang hver 2. søndag og større lovsang/ koncerter i kirken.
- Det tætte samarbejde med Nikolaj, at få lov at bakke ham op i hans tjeneste som præst i kirken og vores sogn. 
- At være med til at skabe muligheder for at folk kan komme og høre om Guds store kærlighed til os, at vi er elsket helt igennem, og frelst af nåde, hvis vi vil tage imod det fra ham.

 

Inge Svendsen

Jeg er en af dem der har siddet i rigtig mange år i menighedsrådet, først i Rø og senere i Klemensker/Rø. Jeg blev i sin tid opfordret til det og valgte at stille op til menighedsrådsvalget, og blev valgt. Jeg har altid været involveret i forskelligt foreningsarbejde, og vil gerne være med til at bygge kirke: en kirke der er for alle, men bygget på det lutherske grundlag, og hvor bibelen ikke bliver gradbøjet for at tilpasse sig samfundets trends.

Jeg er i årenes løb blevet overrasket af alle de regler og love som vi selvfølgelig skal overholde i menighedsrådet. Det er et stort ansvar på mange måder. Jeg er også blevet positivt overrasket over at menighedsrådet altid har arbejdet fælles for kirkerne, uanset politisk og religiøst ståsted.

Det bedste ved at sidde i menighedsrådet er at der er rigtig mange mennesker som gerne vil den danske folkekirke. Der er en løbende udvikling i kirkerne, og det skal der være i en levende kirke. Jeg tror på, at den danske folkekirke har en meget stor værdi. Det er vigtigt at italesætte troen, og give den et sprog. I dag er der mange søgende mennesker som kæmper med livets store spørgsmål, og der skal vi som kirke turde at give evangeliet videre til dem, i en forståelig form.