Menighedsrådet for Klemensker - Rø pastorat

Bjarne Bech (formand)
Aarsballe By 53
3700 Rønne
bb@cabh.dk

Inge Svendsen (næstformand)
Mortingevej 1, Rø
3760 Gudhjem
post@gudmingegaard.dk

Poul Kofod (kasserer og sekretær)
Klemens Storegade 46
3782 Klemensker
pokofod@gmail.com

Svend Erik Espersen (kirkeværge for Klemensker)
Aarsballe By 7
3700 Rønne
aarsballe.7@c.dk

Jette Merete Jensen (kirkeværge for Rø)
Bøgely
Salenevej 4, Rø¸
3760 Gudhjem
bogeskoven@live.dk

Peter West Rønne (kontaktperson)
Sandershøjvej 2
3782 Klemensker
pwestr@gmail.com

Heine Laursen (bygningssagkyndig)
Aagårdsvej 10
3782 Klemensker
mail@ekstrembilpleje.dk

Kurt Skovgård Pedersen (menigt medlem)
Æggebjergvej 2
3782 Klemensker
aeggebjergvej1@gmail.com

Birgit Norma Hansen (menigt medlem)
Mortingevej 12, Rø
3760 Gudhjem
norma@mail.dk

Jørgen R Bratkov (præst - født medlem)
Bedegadevej 1
3782 Klemensker
jlb@km.dk

Carsten Holm (medarbejderrepr- ikke medlem)
Karlsgårdsvej 10
3700 Rønne
cars55@godmail.dk


Jack Rønne Frederiksen
(regnskabsfører - ikke medlem)
Elisabetsvej 5
3700 Rønne