Menighedsrådet for Klemensker - Rø pastorat

Bjarne Bech (formand)
Aarsballe By 53
3700 Rønne
bb@cabh.dk

Inge Svendsen (næstformand)
Mortingevej 1, Rø
3760 Gudhjem
post@gudmingegaard.dk

Poul Kofod (kasserer og sekretær)
Klemens Storegade 46
3782 Klemensker
pokofod@gmail.com

Svend Erik Espersen (kirkeværge for Klemensker)
Aarsballe By 7
3700 Rønne
aarsballe.7@c.dk

Jette Merete Jensen (kirkeværge for Rø)
Bøgely, Salenevej 4, Rø
3760 Gudhjem
bogeskoven@live.dk

Peter West Rønne (kontaktperson)
Løkkegade 1
3790 Hasle
pwestr@gmail.com

Kurt Skovgård Pedersen (bygningssagkyndig)
Æggebjergvej 1
3782 Klemensker
aeggebjergvej1@gmail.com

Birgit Norma Hansen (menigt medlem)
Mortingevej 12, Rø
3760 Gudhjem
norma@mail.dk

Heine Laursen (menigt medlem)
Aagårdsvej 10
3782 Klemensker
mail@ekstrembilpleje.dk

Nikolaj Hartung Kjærby (præst - født medlem)
Bedegadevej 1
3782 Klemensker

Carsten Holm (medarbejderrepr- ikke medlem)
Karlsgårdsvej 10
3700 Rønne
cars55@godmail.dk


Jack Rønne Frederiksen
(regnskabsfører - ikke medlem)
Storegade 65
3700 Rønne

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne er offentlige, og man er velkommen til at overhøre dem. Eventuelle personsager vil dog blive behandlet under et lukket punkt, og disse vil som regel blive lagt i begyndelsen eller slutningen af det ordinære møde, hvor der så ikke vil være offentlig adgang.

Menighedsrådsmøderne foregår i Konfirmandstuen i Klemensker Præstegård og begynder normalt kl. 19.00

Næste møde: 1. september,  7. oktober,  25. november 2020 (konst. møde)